bankrukaisornsin
Photos from สถาบันบ้านครูไก่ สอนศิลป์'s post
สถาบัน บ้านครูไก่สอนศิลป์
259/121 หมู่บ้านกาญกนกน์19 ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100, Chiang Mai, Thailand, 50100

Photos from สถาบันบ้านครูไก่ สอนศิลป์'s post
18 พ.ค. 2561 12:47 น.


Photos from สถาบันบ้านครูไก่ สอนศิลป์'s post

👩🏻‍💻ประชุมใหญ่ ประจำเดือน เพื่อปรับแนวทางการทำงาน และวิธีการให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณผู้บริหาร ทีมงานบ้านครูไก่ สอนศิลป์ทุกท่าน ที่ช่วยกันระดมความคิด เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญที่สุดคือขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำต่างๆจากท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะ ที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ เพื่อจุดประสงค์เดียวคือให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ สนุก สร้างสรรค์ นำสิ่งที่เรียนไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเผยแพร่สู่สังคมค่ะ😘 สำหรับเดือนนี้เป้าหมายเรายิ่งใหญ่....ก้าวไปพร้อมๆกันนะคะ👏👏👏👏👏

https://www.facebook.com/kookaisornsin2/photos/a.595514977289507.1073741828.595504070623931/1020485264792474/?type=3


แสดงความคิดเห็น

จัดการเว็บไซต์