bankrukaisornsin
Photos from สถาบันบ้านครูไก่ สอนศิลป์'s post
สถาบัน บ้านครูไก่สอนศิลป์
259/121 หมู่บ้านกาญกนกน์19 ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100, Chiang Mai, Thailand, 50100

Photos from สถาบันบ้านครูไก่ สอนศิลป์'s post
19 พ.ค. 2561 08:48 น.


Photos from สถาบันบ้านครูไก่ สอนศิลป์'s post

ประชุมแผนกวิชานาฏศิลป์ไทย ประจำเดือน ขอบพระคุณครูไก่ เจ้าของสถาบันฯ จบจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่รุ่นที่9 เอกละครโดยตรง และคร่ำหวอดอยู่ในวงการศึกษามากว่า 30 ปี มาให้ความรู้ ถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาด้านการสอน ให้แก่คุณครูได้นำไปปรับใช้ค่ะ หัวใจหลักของหลักสูตรเราคือ อนุรักษ์ สร้างสรรค์ นำศิลปะการแสดงไทยไปพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่สำคัญคือต้องเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะ😘😘😘👏👏👏👏

https://www.facebook.com/kookaisornsin2/photos/a.595514977289507.1073741828.595504070623931/1020486024792398/?type=3


แสดงความคิดเห็น

จัดการเว็บไซต์