bankrukaisornsin
เกี่ยวกับเรา
สถาบัน บ้านครูไก่สอนศิลป์
259/121 หมู่บ้านกาญกนกน์19 ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100, Chiang Mai, Thailand, 50100

เกี่ยวกับ สถาบัน บ้านครูไก่สอนศิลป์


img about


สถาบันบ้านครูไก่ สอนศิลป์ ศูนย์รวมงานบริการด้านศิลปะการแสดงไทยครบวงจร ดังนี้

1.รับสอนนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย ให้แก่ผู้สนใจ ทุกเพศทุกวัย
2.บริการชุดเช่าและจัดจำหน่าย พร้อมแต่งหน้า ทำผม ด้วยชุดไทยและชุดพื้นเมือง
3.จัดจำหน่ายและบริการปรับเสียง ซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยทุกชนิด
4.รับจัดการแสดงต่างๆทั้งนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย


สิ่งที่ได้รับจากการเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ที่บ้านครูไก่สอนศิลป์

1. พัฒนาการทางด้านร่างกายของผู้เรียน ฝึกการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาทางด้านอารมณ์และจิตใจ ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิ
3. พัฒนาทางด้านสังคม ให้ผู้เรียนได้รู้จักการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
4. พัฒนาด้านบุคลิกภาพ โดยการปลูกฝังในเรื่องกิริยามารยาทของไทย
5. พัฒนาทางด้านสติปัญญา ความจำและการสื่อสารอย่างเข้าใจ
6. ฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
7. เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
8. เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบปฏิบัติจริง ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน


เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จัดการเว็บไซต์